maskin med delar i metall

Industritekniska

För Industritekniska programmet kommer vi gärna ut till er skola för att prata resurseffektivitet och de tekniska bitarna i återvinningsprocessen Återvinning och återbruk är frågor som blir allt viktigare och kunskap i de frågorna uppskattas hos framtida arbetsgivare.

Vi kan med ett industritekniskt perspektiv diskutera avfallstrappan, hur kan avfall minimeras inom industrier? Och hur kan det se ut i framtiden när mer material återvinns och komponenter återbrukas? Vi kan även berätta om begreppet cirkulär ekonomi som blir allt vanligare och prata om varför hållbarhet är viktigt inom industrier och teknik.

Vi kan också prata om industrierna som tar hand om avfallet efter att vi på Hässleholm Miljö samlat in det och vad för sorts teknik vi själva använder oss av när vi t.ex. renar vatten. Vi kommer gärna ut till skolan för att hålla föredraget med det går också bra att besöka vår anläggning, då kan ni även få möjlighet att gå en rundtur på vår återvinningscentral och prata med våra kollegor och se vad de som gått Industriteknik gör hos oss.

Exempel på yrkesroller inom Hässleholm Miljö

  • Mekaniker Fjärrvärme
  • VA-maskinist
  • VA-reparatör
  • Drifttekniker Fjärrvärme
  • Drifttekniker Reningsverk
  • Driftmaskinist
  • Labratorieassistent
  • Vattenmätarmontör
  • Produktionsassistent

Senast uppdaterad: