Bild på automationstekniker

El och energi

För El- och energiprogrammet kommer vi gärna ut till er skola för att prata om avfallshantering i förhållande till el, elektronik och energisparande. Vi kan även prata om varför det är så bra att laga och reparera t.ex. datorer ur ett miljöperspektiv.

Under en lektion kan vi berätta om hur elektronikavfall och annat avfall som uppkommer inom elbranschen kan minimeras, hanteras och hur det återvinns. Vi kan också diskutera vatten- och miljöteknik och vad fjärrvärme egentligen innebär.

Vi kan prata om hur vi jobbar med el och energi på vår anläggning, t.ex. att vi får energi från deponigas. Vi kan också berätta om Hässleholm Miljö som arbetsplats och vad de som gått el och energi gör hos oss.

Alexander - Drifttekniker

Bild på Alexanders om arbetar som drifttekniker.

Mitt namn är Alexander och jag gick El och energiprogrammet på Jacobskolan. Därefter har jag gått olika kurser inom El och automation.

Jag arbetar som drifttekniker och det bästa med mitt arbete är de många olika driftförhållanden som kräver att man reglerar och optimerar. Men också skiftarbetet, att vi arbetar under olika tider på dygnet men även den längre ledigheten det medför. 

Exempel på yrkesroller inom Hässleholm Miljö

 • Automationselektriker
 • Bränslesamordnare
 • Driftsamordnare
 • Driftmaskinist
 • Drifttekniker Fjärrvärme
 • Drifttekniker Reningsverk
 • El- och automationstekniker
 • El/nättekniker
 • Elinstallatör
 • Energisäljare
 • Mekaniker Fjärrvärme
 • Projektledare Fjärrvärme
 • Säkerhetsansvarig
 • Vaktmästare

Senast uppdaterad: