Kemisk rening

I den kemiska reningen renas avloppsvattnet från fosfor med hjälp av fällningskemikalier såsom järn- eller aluminiumklorid.

Dosering och intensivomrörning
Fällningskemikalien doseras till vattnet och blandas ut med hjälp av kraftig omrörning. Fosfatet i avloppsvattnet bildar då en fällning med metalljonen, från att ha varit löst i vattnet så blir det ett fast material som kan plockas bort. Processen kallas flockning.

Långsamomrörning
Fällningen som bildats slår sig gärna samman och blir då lättare att separera. Genom att minska omrörningshastigheten i flera omgångar kan man få stora flockar som lätt kan lägga sig på botten av bassängen.

Eftersedimentering
I eftersedimenteringsbassängerna sjunker flocken till botten och återförs därefter till början av reningsverket där det hjälper till att ta bort mer fosfor från inkommande vatten. Flockarna fastnar sedan tillsammans med tyngre partiklar i försedimenteringssteget och tas bort.

Illustration av kemiskrening, en flaska som häller lila kemikalier i vattnet

Senast uppdaterad: