Maskin jobbar med brännbart avfall

Brännbarts flöde

Avfall som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas omvandlas till energi. När vi bränner avfallet tar vi vara på all den energin som finns i materialet och återvinner den. På värmeverket i Hässleholm utvinns energi som fjärrvärme genom avfallsförbränning. Det brännbara avfallet kan till stor del betraktas som biobränsle eftersom cirka 85 viktprocent består av förnybart material.

  1. Du köper en produkt, exempelvis en tandborste.
  2. Efter produkten är använd blir den till avfall som i det här fallet ska sorteras som brännbart.
  3. Sopbilen kommer och hämtar avfallet i kärlet hemmavid.
  4. Avfallet tippas på avfallsanläggningen i Vankiva för hantering och mellanlagring.
  5. Det brännbara avfallet transporteras till värmeverket i Hässleholm, som producerar fjärrvärmen med hjälp av flis och brännbart avfall.
  6. Förbränning av avfallet sker på värmeverket i en central avfallspanna. Genom att använda en central anläggning som producerar värme får man en hög energiutvinning med låg miljöpåverkan.
  7. Vatten värms upp till 90 grader och transporteras med ett högt tryck i ett nät av välisolerade rör under marken, fjärrvärmenätet.
  8. När vattnet kommer till fastigheten passerar det en undercentral utrustad med en värmeväxlare. Växlaren använder värmen från det heta vattnet till att värma upp vattnet till elementen och varmvattnet som kommer ut i kranen. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket där det värms upp på nytt och leds tillbaka ut i systemet.
Bild på det brännbaras flöde
Plansch - Brännbarts flöde (pdf) keyboard_arrow_right

Senast uppdaterad: