Mor och dotter dansar hemma

Spara energi

Uppvärmning och varmvatten utgör den största energiförbrukningen i ett hushåll och är en stor utgift, speciellt under de kyliga månaderna. Det finns flera olika sätt att sänka sina kostnader på och samtidigt minska miljöpåverkan. När det kommer till energianvändning kan små skillnader ha stor betydelse.

Sänk inomhustemperaturen med en grad. Det kan minska din energianvändning med fem procent. Sänker du temperaturen i sovrummet kanske du dessutom sover bättre.

Har du möblerat på bästa sätt? Möbleringen kan påverka hur värmen sprids i ett rum. Placerar du en större möbel som t.ex. en soffa eller fåtölj framför ett element blockerar den spridningen av värmen. Lämna därför gärna elementen fria så att värmen kan cirkulera fritt i rummet

Får du ut optimal effekt av fjärrvärmen? Se över din fjärrvärmecentral så att den är korrekt inställd. En fackman kan hjälpa dig att ställa in din växlare på ett korrekt sätt. Detta kan sänka dina uppvärmningskostnader och ge dig ett skönare inomhusklimat.

Ansluter du dig till vårt trygghetsavtal Öppnas i nytt fönster. får du regelbunden översyn av din anläggning. Du överlåter dessutom allt underhåll åt oss och om olyckan skulle vara framme är vår personal redo att rycka ut dygnet runt, årets alla dagar.

Se till att huset är välisolerat. Att se till att så mycket värme som möjligt stannar i bostaden är ett väldigt bra sätt att sänka sina uppvärmningskostnader på. Är alla fönster riktigt täta? Tätningslist runt fönster och dörrar kan du enkelt sätta dit själv.

För att elementen ska kunna fungera korrekt och värma upp din fastighet behöver du lufta de med jämna mellanrum. Se därför över dina element 1-2 gånger per år.

Vädra en kort stund (korsdrag), istället för att låta fönstret stå på glänt under flera timmar. På så vis går inte så mycket värme till spillo.

Termostaterna ska normalt sett vara fullt öppna. Blir det för varmt i huset då går det ut mer värme än nödvändigt. Spara energi genom att justera ner värmen i fjärrvärmeväxlaren. Du kan såklart vrida ner termostaterna i rum där du vill ha det svalare.

Termostaterna kan fastna i stängt läge och då fungerar de inte som de ska. Förebygg det genom att vrida upp och ner några gånger, gärna vid ett par tillfällen per år. 

Bra termostater sparar energi. Gamla termostater är ofta inte temperaturstyrda utan värmen flödar i den takt som är angiven på termostaten, oavsett temperatur i rummet. En modern termostat som tar hänsyn till rummets temperatur kan alltså spara energi.

Varje kilowattimme räknas

Fler energispartips och inte minst tips på hur du kan minska din elförbrukning finns på energimyndighetens hemsida.

Länk till Energimyndighetens energisparkampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: