Side view of curious little child in vivid yellow raincoat and rubber boots standing on wet asphalt road after rain. Warm clothing concept for winter and rainy days

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten, smält snö och annat vatten som med hjälp av brunnar leds bort från våra gator, torg, skolgårdar och så vidare. Det är viktigt att känna till att dagvatten inte renas utan rinner direkt ut i närmaste vattendrag.

För att inte belasta reningsverken och riskera översvämning leds alltså vattnet bort ut i våra vattendrag. Detta sker genom våra dagvattenledningar. Till vår hjälp har vi dagvattenpumpstationer samt även ett antal utjämningsmagasin. Dessa har till uppgift att jämna ut höga flöden för att undvika översvämningar i dagvattensystemet och efterföljande vattendrag.

Kasta inte skräp i gatubrunnen

Det är viktigt att känna till att det som slängs på gatan, bilar som tvättas och poolen som töms, det rinner ut i våra sjöar och vattendrag.

Nedskräpning är ett stort problem. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

1 miljard fimpar slängs varje år

Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje år slängs 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast.

Släng skräpet i soptunnan

Släng skräpet i soptunnan där det hör hemma. På vissa allmänna platser finns det möjlighet att källsortera förpackningar tidningar. Dessa återvinns och blir till råvara för nya produkter. Restavfall förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Skräp skadar

I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i naturen och kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader.

Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

Hantera förorenat vatten rätt

Tänk också på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran och låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra skadliga ämnen.

Tack för att du tar hand om vårt vatten.

Dagvattenbrunn när det regnar

Senast uppdaterad: