Bild på avfall som ska in på en fjärrvärmeanläggning

Vad innebär energiutvinna?

Det avfall som inte går att återvinna men kan eldas ska vi sortera ut som brännbart avfall. Hässleholm Miljö eldar brännbart avfall i en speciell panna på värmeverket för att producera värme till de villor i Hässleholm som har fjärrvärme. När du sorterar brännbart rätt, utan metaller och annat farligt material och utan material som går att återvinna hjälper du oss att hålla fjärrvärmepannans utsläpp låga och att minska mängden aska.

Bild på avfallstrappans steg Energiutvinna

I marken, under våra fötter, ligger ett stort nät av rör med hett vatten. När vi eldar det brännbara avfallet värms vatten upp i värmeverket. När vattnet når cirka 90 grader transporteras det med ett högt tryck fram till de hus som har fjärrvärme. Vattnet kommer till en värmeväxlare som använder det varma vattnet för att värma upp element och varmvatten som kommer ut i kranen. Det avkylda vattnet åker tillbaka till värmeverket där vi värmer upp det igen.
Även när vattnet är på väg tillbaka kan det göra nytta, exempelvis genom att värma trottoarer och fotbollsplaner så de blir isfria. I Hässleholm har vi bland annat en parkbänk som värms med fjärrvärme.

Fjärrvärme kan produceras av många olika slags bränsle och tar därför tillvara på energi som annars skulle gått förlorad. Dina gamla gympaskor kan bli varmt vatten till din morgondusch.

Hur energiutvinner vi?

  • Brännbart avfall slängs i sopkärlet för att sedan förbrännas och omvandlas till värme.
  • Brännbart avfall som inte får plats i sopkärlet lämnas på en återvinningscentral eller budas som Grovavfall för att förbrännas och omvandlas till värme.

Visste du att...

...650 g brännbart avfall gör så du kan duscha i 38°C varmvatten i 4 minuter och 44 sekunder.

Statistikruta

Varje invånare i Sverige lämnades 226 kg hushållsavfall per person till energiåtervinning 2016. Energiåtervinning utgör 48,5% av den totala mängden behandlat hushållsavfall.

Ladda ner faktablad

Faktablad - Energiutvinna (pdf) keyboard_arrow_right

Senast uppdaterad: